پردیس

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

درباره پردیس دانشگاه ولی‌عصر (عج)

 مجوز راه اندازی پردیس دانشگاه ولی عصر (عج) از سال 91 مورد پیگیری قرار گرفت که دانشگاه توانست مجوز پذیرش دانشجو در یک رشته دکتری ریاضی و در 10 رشته کارشناسی ارشد را از دفتر گسترش وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری دریافت کند.

و بعد از آن با توجه به پیگیری مسئولین دانشگاه مجوز دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد از دفتر گسترش وزارت علوم  برای پردیس دانشگاه صادر گردید. که عبارتند از:
1- مهندس مکانیک ( گرایش طراحی کاربردی)
2- مدیریت دولتی
از این رو رشته های پردیس در کارشناسی ارشد به 12 رشته و دکتری 1 رشته افزایش می یابد.

ارتباط با پردیس:

دفتر پردیس:  31312173-034
ایمیل : pardis  AT vru.ac.ir

 

رئیس پردیس

وحید مظفری

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۶ پست الکترونیک: mozafari AT vru.ac.ir وب سایت 0
بیشتر

رشته های موجود در پردیس در مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشته-گرایش
1مهندسی کشاورزی – زراعت
2مهندسی کشاورزی – علوم خاک
3مهندسی کشاورزی – حشره شناسی
4ریاضی محض – جبر
5ریاضی محض – آنالیز
6فیزیک – حالت جامد
7فیزیک – اتمی و مولکولی
8فوتونیک
9شیمی – آلی
10زبان و ادبیات انگلیسی
11مهندس مکانیک - گرایش طراحی کاربردی
12 مدیریت دولتی

شهریه در پردیس دانشگاهی ولی عصر (عج)

سقف شهریه برای رشته های غیر علوم انسانی دوره دکتری 560000000 ریال می باشد.

شهریه کل دوره کارشناسی ارشد بین 13 تا 17 میلیون تومان می باشد.

شهریه کارشناسی ارشد(ارقام به ریال) به صورت جدول زیر می باشد:

شهریه ثابتشهریه هر واحد نظریشهریه هر واحد عملیشهریه هر واحد آزمایشگاهیشهریه هر واحد پایان نامه
100000002450000348000048000004000000