تلفن‌های معاونت دانشجویی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

نام ونام خانوادگیسمتتلفندورنگار
مجید اسماعیلی زادهمعاون دانشجویی31312156-
نرجس کردیمسئول دفتر معاون31312155-
پژمان خدایگانمدیر امور دانشجویی31312080-
لیا عسکری همتمسئول دفتر مدیر31312081-
سیداحمد نژاد سجادیمدیر اداره تربیت بدنی31312083-
عصمت سلطانی نژادمعاون ورزش دختران31312084-
محمد رضا خدادادیکارشناس تربیت بدنی31312248-
فتحیه السادات حسینیرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره31312077-
حمیده خطیبکارشناس درمان و مشاوره31312078-
علی پورکانیمسئول پذیرش درمانگاه31312217-
علی کریمیرئیس اداره رفاه وتسهیلات دانشجویی31312088-
زهرا حاج حسینیکارشناس اداره رفاه(خوابگاه)31312082-
علی رجبیکارشناس اداره رفاه(وام)31312087-
نیلوفر رفسنجانیاتوماسیون تغذیه31312090-
رضا رضاخانیکارشناس تغذیه31312093-
حسین رنجبررئیس اداره خوابگاهها31312350-
بتول خدابخشیکارشناس اداره خوابگاهها31312085-
محمد صفریانمسئول کارپردازی31312200-
علی خدادادی، جواد جاورکارپرداز31312100-
حسین عبدالهیمسئول تدارکات خوابگاهها31312350-
مریم حسین پورمسئول حسابداری31312086-
صدیقه حسن شاهیمسئول رسیدگی به اسناد31312057-
غلامرضا صالحی، رضا عبدالهی، عبداله خالقیمسئول انبار31312089-
طاهره محمدی فرکارشناس سامانه بوستان31312099-
زهرا بهادریمسئول آبدارخانه31312254-
خدیجه ریسه ای، نجمه رمضانیسرپرست خوابگاه امین31312448-
سمیه زین الدینی، زهرا میرزاییسرپرست خوابگاه خوشبختی31312353-
فرح ابوطالبی، منصوره کارآموزسرپرست خوابگاه کوثر31312069-
زهرا بتراک، سمیه میرافضلی، لیلا امیدیسرپرست خوابگاه شقایق31312360-
مریم سلیمانی، مریم خالوباقریسرپرست خوابگاه نرگس31312198-
فاطمه مرادی، فاطمه بهادریسرپرست خوابگاه پردیس 31312065-
مریم مرادی، زهرا حاج غلامعلی، زهرا رمضانی، فاطمه حاج علی اشرفیسرپرست مجتمع پرنیان31312449-
جواد ابرهیم پور، ایرج حسن شاهی، روح اله اسماعیلیسرپرست خوابگاه عدالت34224695-
علی خدادادپور، علی اکبر بهامینسرپرست خوابگاه عرفان31312064-
علیرضا عزیزی پورسرپرست خوابگاه آرمان31312557-