شهید محسن فخری زاده

صفحه نخست » شهید محسن فخری زاده

پیام تسلیت مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه در پی شهادت دانشمند فرزانه شهید محسن فخری زاده

پیام تسلیت مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه در پی شهادت دانشمند فرزانه شهید محسن فخری زاده ...

پیام بسیج اساتید در پی شهادت دانشمند فرزانه شهید محسن فخری زاده

پیام بسیج اساتید در پی شهادت دانشمند فرزانه شهید محسن فخری زاده بسم رب الشهداء و الصدیقین مثلث ...