شاهد و ایثارگر

فرم نظر سنجی از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فرم نظر سنجی از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پرسشنامه ای که پیش روی شماست ...

فرم نظر سنجی از بهره مندان تقویت بنیه علمی و استاد مشاور سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر)

فرم نظر سنجی از بهره مندان تقویت بنیه علمی و استاد مشاور سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱(مخصوص دانشجویان شاهد و ...

مراسم تقدیر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

مراسم تقدیر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا ...

هفتمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار ( دانشجویان شاهد و ایثارگر)

هفتمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار (دانشجویان شاهد و ایثارگر) دانشجویان شاهد و ایثارگر در هفتمین جشنواره ...

اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر به آگاهی می رساند سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد ...

ابلاغ سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی- رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ابلاغ سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی- رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه سرکار خانم دکتر فاطمه ...

تشکر از سمت قبلی سرکار خانم پروین قادر-رئیس گروه امور شاهد و ایثارگر دانشگاه

تشکر از سمت قبلی سرکار خانم پروین قادر-رئیس گروه امور شاهد و ایثارگر دانشگاه سرکار خانم پروین قادربا ...

جناب آقای دکتر حسین علایی به‌عنوان استاد مشاور برتر منطقه هشت دانشجویان شاهد و ایثارگر انتخاب شد

جناب آقای دکتر حسین علایی به‌عنوان استاد مشاور برتر منطقه هشت دانشجویان شاهد و ایثارگر انتخاب شد جناب ...