سواد رسانه

صفحه نخست » سواد رسانه

سلسله وبینارهای سواد رسانه

سلسله وبینارهای سواد رسانه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی موضوع جلسه دوم: "عبور و گذار از دوقطبی ...

سلسله وبینارهای سواد رسانه

سلسله وبینارهای سواد رسانه موضوع وبینار اول: ارائه راهکارهای عملی و نحوه مدیریت کودکان، نوجوانان و دانشجویان در ...