دیدار با خانواده شهدا

صفحه نخست » دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهید حسین پور ابوالقاسمی

دیدار با خانواده شهید حسین پور ابوالقاسمی در امتداد سلسله دیدارهای مسئولین دانشگاه و اعضای بسیج کارکنان با ...

دیدار با خانواده شهیدان والامقام پورمحمدی، رحمانی و عباس آبادی

دیدار با خانواده شهیدان والامقام پورمحمدی، رحمانی و عباس آبادی در امتداد سلسله دیدارهای مسئولین دانشگاه و اعضای ...

دیدار دانشگاهیان ولی عصر(عج) با خانواده شهید طباطبایی

دیدار دانشگاهیان ولی عصر(عج) با خانواده شهید طباطبایی دانشگاهیان ولی عصر(عج) با خانواده شهید طباطبایی دیدار کردند. به ...