دکتر عبدالرضا کاظمی

تشکر دکتر عبدالرضا کاظمی از کلیه عوامل اجرایی کنکور سراسری ۱۴۰۱

تشکر دکتر عبدالرضا کاظمی از کلیه عوامل اجرایی کنکور سراسری۱۴۰۱ ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسیدهم مگر پیش ...

آقای دکتر عبدالرضا کاظمی پژوهشگر برتر استان کرمان شد

آقای دکتر عبدالرضا کاظمی پژوهشگر برتر استان کرمان شد مراسم تجلیل از از پژوهشگران و فناوران استان کرمان ...

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه ولی‌عصر(عج) به عنوان پژوهشگر برتر استان

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه ولی‌عصر(عج) به عنوان پژوهشگر برتر استان به گزارش روابط عمومی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، ...