دکتر عبدالرضا کاظمی

صفحه نخست » دکتر عبدالرضا کاظمی

آقای دکتر عبدالرضا کاظمی پژوهشگر برتر استان کرمان شد

آقای دکتر عبدالرضا کاظمی پژوهشگر برتر استان کرمان شد مراسم تجلیل از از پژوهشگران و فناوران استان کرمان ...

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه ولی‌عصر(عج) به عنوان پژوهشگر برتر استان

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه ولی‌عصر(عج) به عنوان پژوهشگر برتر استان به گزارش روابط عمومی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، ...