دکتر طاهره احمدی پور

صفحه نخست » دکتر طاهره احمدی پور

مراسم تقدیر و بازنشستگی رییس تنها دانشکده ایران‌شناسی کشور

مراسم تقدیر و بازنشستگی رییس تنها دانشکده ایران‌شناسی کشور مراسم تقدیر و بازنشستگی سرکار خانم دکتر طاهره احمدی ...