دانشجویان شاهد

بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت شرکت در سومین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کشور

بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت شرکت در سومین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ...

نشست صمیمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با هیات رئیسه محترم دانشگاه

نشست صمیمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با هیات رئیسه محترم دانشگاه عصر روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه مصادف ...

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی انتقال و مهمانی

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی انتقال و مهمانی سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ...

در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی ، غیر دولتی و پیام نور

  اطلاعیه شماره ۲        در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش ...