جلسه اخلاق

صفحه نخست » جلسه اخلاق

جلسه اخلاق با موضوع: اهمیت شب های قدر

جلسه اخلاق با موضوع: اهمیت شب های قدر سخنران: آیت الله احمد شیخ بهائی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ساعت ...

جلسه اخلاق با موضوع فلسفه روزه

جلسه اخلاق با موضوع فلسفه روزه سخنران: آیت الله احمد شیخ بهائی دوشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۱۲:۰۰ لینک ...