ثبت اختراع

صفحه نخست » ثبت اختراع

ثبت اختراع ربات هوشمند کاشت بذر توسط انجمن‌های علمی دانشگاه

ثبت اختراع ربات هوشمند کاشت بذر توسط انجمن‌های علمی دانشگاه بنا به اعلام روابط عمومی دانشگاه ولی عصر(عج) ...

ثبت اختراع دستگاه سرریز آب توسط انجمن علمی مهندسی آب

ثبت اختراع دستگاه سرریز آب توسط انجمن علمی مهندسی آب بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه ولی عصر(عج) ...