بصیرت

صفحه نخست » بصیرت

آزمون بصیرت(بسیج کارکنان)

آزمون بصیرت( بسیج کارکنان) مهلت پاسخگویی به سوالات تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ می باشد. شرکت در مسابقه