بسیج کارکنان

صفحه نخست » بسیج کارکنان

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۹)

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزءنهم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت ...

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء نهم)

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء نهم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و ...

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۸)

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزءهشتم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت ...

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هشتم)

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هشتم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و ...

آزمون بصیرت(بسیج کارکنان)

آزمون بصیرت( بسیج کارکنان) مهلت پاسخگویی به سوالات تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ می باشد. شرکت در مسابقه

کارگاه اخلاق فاطمی با رویکرد خانوادگی

کارگاه اخلاق فاطمی با رویکرد خانوادگی  

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۷)

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزءهفتم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت ...

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هفتم)

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هفتم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و ...

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۶)

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء ششم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: ...

بیانیه بسیج کارکنان دانشگاه ولی‌‌عصر(عج) در خصوص ترور دانشمند انقلابی و برجسته کشور

بیانیه بسیج کارکنان دانشگاه ولی‌‌عصر(عج) در خصوص ترور دانشمند انقلابی و برجسته کشور مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما ...

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۵)

مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء پنجم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: ...

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء پنجم)

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء پنجم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و ...