امتحانات مجازی

صفحه نخست » امتحانات مجازی

اطلاعیه تاریخ امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه تاریخ امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با تصویب شورای دانشگاه ...