المپیاد ورزشی

بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت شرکت در سومین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کشور

بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت شرکت در سومین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ...

درخشش دانشگاه ولی عصر(عج) در مسابقات ورزشی استان و منطقه ۸ کشور

درخشش دانشگاه ولی عصر(عج) در مسابقات ورزشی استان و منطقه ۸ کشور  در مسابقات فوتسال دانشجویان پسر و ...