مدیریت نظارت و ارزیابی

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

معرفی واحد نظارت و ارزیابی

"نظارت" و "ارزيابی" در جوامع پيشرفته، بسترساز کارايی و اثربخشی نظام متبوع خود هستند و همواره از جايگاه با اهميت و درخور توجهی برخوردار می‌باشند. اهميت اين موضوع در نظام آموزش عالی دوچندان است؛ زيرا اين نظام به‌عنوان نظامی پيشرو و تعيين‌کننده‌، قادر است که زمينه‌ی توسعه‌ی کشور در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی را فراهم آورد و ساير حوزه‌ها را تحت تأثير قرار دهد. به همين منظور، آگاهی از ميزان تحقق اهداف نظام آموزش عالی و اطلاع از نقاط ضعف و قوت آن، ابزاری بنيادی است که می‌تواند تصميم‌گيران، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان را در راستای بهبود روش‌ها و وضعيت موجود و نيل به اهداف و افزايش بازدهی ياری نمايد.
در دهه‌های اخير، در اغلب کشورهای جهان، توجه ويژه‌ای به نظارت و ارزيابی مستمر بر برنامه‌ها و کارکردهای مديريت دانشگاهی مبذول شده است. در ايران نيز انجام پژوهش در اين‌باره از دهه‌ی 1371آغاز شده است. در اين راستا، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، دفتر نظارت و ارزیابی خود را در سال 1371 تأسيس نموده است. در حال حاضر، اين مديريت زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات، به‌منظور فراهم نمودن زمينه‌های لازم برای جمعآوری، تجزيه و تحليل دادهها و تهيهی اطلاعات مورد نياز بخشهای مختلف دانشگاه و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيهی گزارشهای دورهای و موردی برای اتخاذ تصميم‌های مناسب اداره می‌شود.

وظایف و فعالیت‌های دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

 • اجراي مصوبات شوراي نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه؛
 • هدايت، راهبری و هماهنگی فعاليت‌های نظارتی و ارزيابی و ارايه‌ی پيشنهادهای مناسب به رييس دانشگاه؛
 • ارزيابی کيفيت و کمّيت فعاليت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرايی دانشگاه؛
 • رصد ميزان کارآيي برنامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و مصوبات موجود، براساس عوامل و شاخص‌های تعيين‌شده؛
 • بررسی و تصويب طرح‌های پيشنهادی مربوط به نظارت، ارزيابي و تضمین دانشگاه؛
 • ارزيابی کارکرد گروه‌ها، دانشکده‌ها و واحدهای زيرمجموعه‌ی دانشگاه؛
 • ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز؛
 • تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به شوراي نظارت، ارزيابي و تضمین دانشگاه؛
 • همكاري با گروه‌هاي اعزامي نظارت، ارزيابي و تضمین از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري؛
 • بررسي و تصويب طرحهاي مربوط به نظارت، ارزيابي و تضمین دانشگاه؛
 • برنامه‌ريزي و ارزيابي منظم فعاليت‌هاي مديران مرتبط با امور آموزشي دانشگاه؛
 • تهيه آئين نامه و دستورالعملهاي لازم در زمينه مربوط؛
 • نظارت برنحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه؛
 • نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
راه‌های ارتباطی:
تلفن تماس: 03431312489
فاکس: 03431312306
پست الکترونیک: Nezarat@vru.ac.ir

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

منصور اسماعیل زاده
سمت : مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتری مدیریت تولید – استادیار

کارکنان واحد نظارت و ارزیابی

فریدون صالحی
سمت : معاون مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تلفن تماس:  ۳۱۳۱۲۵۸۴-۰۳۴

علی هاشمی
سمت : رئیس گروه نظارت

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۹

اعضای شورای نظارت:

نام و نام خانوادگیسمت
دکتر رضا رنجبرکریمی رئیس دانشگاه(رئیس شورا)
دکتر مصطفی هادوی نژادمعاون توسعه و مدیریت منابع
دکتر محمد ثابتمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر مرتضی جعفرپورمعاون پژوهش و فن‌آوری
دکتر مجید اسماعیلی زاده معاون دانشجویی
دکتر حسین کامیاب معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر منصور اسماعیل زادهمدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (دبیر شورا)
دکتر ناصر شهسواریهیات علمی
دکتر مسعود عجمیهیات علمی
دکتر محمد دهقانی‌سریزدیهیات علمی
دکتر حمدالله راوندهیات علمی
دکتر عیسی اسفندیارپورهیات علمی

مدیران سابق دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

نام ونام خانوادگیمدت
دکتر اکبر حسینیبهمن 1371 الی آذر 1373
دکتر حسن رنجبر عسکری آذر 1373 الی آبان 1377
دکتر حمزه ایزدی آبان 1377 الی آذر 1381
مهندس حسین پاکزادآذر 1381 الی مهر 1386
دکتر رضا رنجبر کریمیمهر 1386 الی اردیبهشت 1387
دکتر حمید تابلیاردیبهشت 1387 الی مرداد 1389
دکتر مجید فصیحی هرندیمرداد 1389 الی مهر 1391
دکتر عیسی اسفندیارپورمهر 1391 الی مهر 1394
دکتر احمد صفاپورمهر 1394 الی شهریور 1396
دکتر مسعود عجمی

آیین نامه ها

آِیین‎نامه تشویق و تذکر فعالیت‎های آموزشی اعضای هیأت علمی

0

file name : Aeinnameye-faaliathaye-amuzeshi.pdf
file size : 82 KB
دانلود
تشکیل کارگروه استانی

0

file name : kargroh-ostani.pdf
file size : 193 KB
دانلود
شیوه نامه تشکیل دفتر نظارت استانی

0

file name : Siveh-Ostani.pdf
file size : 52 KB
دانلود
معیارها و شاخص های رتبه‎ بندی دانشگاه‎ها

0

file name : rotbeh.pdf
file size : 140 KB
دانلود
آیین‎نامه نحوه فعالیت شورای نظارت

0

file name : Aeinnameh-faaliat-Shora.pdf
file size : 183 KB
دانلود
اساسنامه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

0

file name : asasnameh-nezarat.pdf
file size : 73 KB
دانلود
آیین‎نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

0

file name : aeinnameh-nezarat-.pdf
file size : 2 MB
دانلود

فرم ها

کاربرگ کل ح

0

file name : karbarg-kol-h.pdf
file size : 208 KB
دانلود
کاربرگ ح

0

file name : karbarg-h.pdf
file size : 220 KB
دانلود
ارزیابی عملکرد مدیر گروه

0

file name : arzyabi-modirgroup.pdf
file size : 89 KB
دانلود
ارزیابی عملکرد معاون دانشکده

0

file name : arzyabi-moaven.pdf
file size : 76 KB
دانلود
ارزیابی عملکرد رییس دانشکده

0

file name : arzyabi-riyasat.pdf
file size : 96 KB
دانلود