« مشخصات استادان مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر سال 1400»

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی رشته تحصیلی شماره تماس آدرس پست الکترونیکی
1 خلیل ملک زاده دکترا تخصصی استادیار زراعت 31312393 Kh.malekzadeh@vru.ac.ir
2 حسین علایی دکترا تخصصی دانشیار گیاهپزشکی 31312014 Hossein.alaei@vru.ir
3 زهرا سید یزدی دکترا تخصصی استادیار زبان و ادبیات فارسی    31312343 z.sayedyazdi@vru.ac.ir
4 محمد اناری عباسی نژاد دکترا تخصصی استادیار شیمی 31312430 m.anary@vru.ac.ir
5 مصطفی هادوی نژاد دکترا تخصصی دانشیار مدیریت 31312390 hadavi@vru.ac.ir
6 محمد حاج حسینی دکترا تخصصی استادیار مهندسی مکانیک 31312588 m.hajhosseini@vru.ac.ir
7 حجت حسینی نسب دکترا تخصصی استادیار حسابداری 31312481 h.hoseininasab@vru.ac.ir
8 اکبر‌عباسی‌پورباقریان دکترا تخصصی استادیار زبان انگلیسی 31312331 abbasi@vru.ac.ir
9 غلامحسین‌آقا‌بزرگی دکترا تخصصی استادیار ریاضی 31312223 h.aghabozorgi@vru.ac.ir
10 فهیمه یزدان پناه دکترا تخصصی استادیار مهندسی کامپیوتر 31312598 yazdanpanahf@vru.ac.ir
11 احسان خجسته فر دکترا تخصصی استادیار مهندسی عمران 31312401 e.khogastehfar@vru.ac.ir
12 علی فیاضی دکترا تخصصی استادیار مهندسی برق 31312398 a.fayazi@vru.ac.ir
13 هادی شهریاری دکترا تخصصی استادیار معدن 31312410 h.shahriari@vru.ac.ir
14 حسین‌حسینی‌امین دکترا تخصصی استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی

 

31312328 h.hosseiniamin@vru.ac.ir
15 غالب قدیری دکترا تخصصی استادیار فقه و مبانی حقوق 31312361 Gh.ghadiri @ vru.ac.ir
16 سید احمد نژاد سجادی دکترا تخصصی دانشیار تربیت بدنی 31312085 a.sajadi@vru.ac.ir
17 حسن رنجبر عسکری دکترا تخصصی استاد تمام فیزیک 31312445 hraskari@vru.ac.ir