دکتر رضا رنجبر کریمی

۱۴۰۰۱۲۰۴-dr-ranjbar

دکتر رضا رنجبر کریمی

سمت: ریاست دانشگاه
تلفن ثابت : ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۹۰ و ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۹۳
پست الکترونیک : r.ranjbarkarimi@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، میدان 22 بهمن، دانشگاه ولی عصر(عج)

سابقه فعالیت

مهارت ها

توضیحات

وب سایت

رزومه

مسئول دفتر ریاست

خانم ناهید السادات هاشمی

سمت: مسئول امور دفتری

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۹۰ و ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۹۳

دورنگار: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۸۹