دکتر رضا رنجبر کریمی

reza-ranjbar5

دکتر رضا رنجبر کریمی

سمت: ریاست دانشگاه
تلفن ثابت : ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۹۰ و ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۹۳
پست الکترونیک : r.ranjbarkarimi@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، میدان 22 بهمن، دانشگاه ولی عصر(عج)

سابقه فعالیت

  • سوابق تحصيلی
  • وضعیت فعلی استخدامی
  • وضعیت فعلی مدیریتی
  • سوابق مدیریتی

مهارت ها

توضیحات

وب سایت

رزومه

مسئول دفتر ریاست

خانم ناهید السادات هاشمی

سمت: مسئول امور دفتری

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۹۰ و ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۹۳

دورنگار: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۸۹