دکتر سید مهدی بیضایی

beyzaei

دکتر سید مهدی بیضایی

سمت: مشاور ریاست دانشگاه
پست الکترونیک : baizaee@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، میدان 22 بهمن، دانشگاه ولی عصر(عج)

سابقه فعالیت

مهارت ها

توضیحات