مدیریت حراست دانشگاه

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

معرفی واحد حراست

ارتباط با ما:

 آدرس دفتر: رفسنجان، بلوار ولایت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، سازمان مرکزی، صندوق پستی 518

تلفن های تماس: 03431312222-03431312051

پست الکترونیک: herasat AT vru.ac.ir