فرم پرسش نامه استعدادیابی فرهنگی، هنری و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ولی عصر (عج)

 

این فرم به منظور شناسایی استعدادها و توانمندی های دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ولی‌عصر‌(عج) مرکز رفسنجان ایجاد شده است.

خواهشمند است با دقت تکمیل نمایید.