صفحه نخست » مدیران و پرسنل » علی آرمندنژاد

علی آرمندنژاد

هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز- استاد

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۶۶

پست الکترونیک: armandnejad AT vru.ac.ir

وب سایت