‏دبیرخانه‌ی هیات امنا

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

درباره ‏دبیرخانه‌ی هیات امنا

اولین جلسه هیات امناء مستقل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، پس از استقلال دانشگاهها در اجرای ماده 10 اهداف و وظایف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، راس ساعت 8 صبح پنج شنبه 20 اسفند 1383 در محل دفتر وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید .از مهمترین مواردی که در آن زمان مطرح بود ، بحث حذف ذیحسابها از مجموعه دانشگاهها بود که با اصلاح ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها صورت گرفت.

مؤسسات عضو هيأت امنای دانشگاه ولی عصر (عج)
1- دانشگاه ولی عصر (عج)
2- دانشگاه حضرت نرجس(س)
3-دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعات تماس
تلفن تماس:31312291- 034
پست الکترونیک: omana [at] vru.ac.ir
آدرس پستی: رفسنجان –میدان 22بهمن- دانشگاه ولی عصر (عج)- سازمان مرکزی – طبقه دوم 

اعضای حقوقی هیات امنا

نام و نام خانوادگیسمت
دکتر محمدعلي زلفي گلوزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
دکتر محمد سليماني مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
دکتر مهدي بياترئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
دکتر رضا رنجبر كريميرئیس دانشگاه ولی‌عصر(عج) و دبیر هیات امنا ودبیر کمیسیون دائمی
دکتر علی محمودی نژادرئیس دانشگاه صنعتی سیرجان

اعضای حقیقی هیات امنا

نام ونام خانوادگیسمت
حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر حسين جلاليعضو هیات امنا
دکتر سيد محمد حسينيعضو هيات امنا
دكتر محمد رضا پور ابراهيمي عضو هیات امنا
مهندس حسين احمديعضو هیات امنا
دكتر مصطفي هادوي نژادعضو هیات امنا

اعضای حقوقي كمسيون دائمي دانشگاه (دور پنجم)

نام ونام خانوادگیسمت
دکتر محمد‌ صالح اوليارئيس كميسين دائمي هيات امنا
دکتر حسن رنجبر عسکریرئيس دانشگاه ولي‌عصر (عج) و دبير هيات امنا و دبير كميسيون دائمي
دكتر محمد اناري عباس نژادرئيس دانشكده علوم انساني حضرت نرجس (س)
دکتر علي محمودي نژادرئيس دانشگاه صنعتي سيرجان

اعضای حقيقي كمسيون دائمي دانشگاه (دور پنجم)

نام ونام خانوادگیسمت
آقاي سعيد رضاييمعاون مركز هيات‌هاي امنا وهيات‌هاي مميزه وزارت علوم
دکتر حميرضا افشينعضو هيات علمي دانشگاه ولي‌عصر (عج) وعضو كميسيون دائمي هيات امنا
دكتر عليرضا طالبي زاده رفسنجانيعضو هيات علمي دانشگاه ولي‌عصر (عج) وعضو كميسيون دائمي هيات امنا
دکتر وحيد مظفريعضو هيات علمي دانشگاه ولي‌عصر (عج) وعضو كميسيون دائمي هيات امنا
دکتر احمد صفاپورعضو هيات علمي دانشگاه ولي‌عصر (عج) وعضو كميسيون دائمي هيات امنا
دکتر ياسر تقي پورعضو هيات علمي دانشگاه صنعتي سيرجان وعضو كميسيون دائمي هيات امنا

آیین نامه ها

آیین‌نامه پسا دکتری مورخ ۹۶/۱۰/۰۳
file name : pasa-phd.pdf
file size : 1 MB
دانلود
آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی هیأت امنا مورخ ۹۸٫۱۱٫۱۹
file name : ayeen-varzesh.pdf
file size : 469 KB
دانلود
اصلاح موادی از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مورخ ۹۸٫۱۱٫۱۹
file name : eslah-ayeennameh.pdf
file size : 5 MB
دانلود
برخی اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی مورخ ۹۷/۳/۲۹
file name : eslah.pdf
file size : 3 MB
دانلود
اصلاحات آیین نامه در خصوص بازنشستگی مورخ ۹۷/۳/۲۹
file name : baz-1.pdf
file size : 475 KB
دانلود