گروه زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی

رشتۀ زبان و ادبیات فارسی به بررسی ماهیت و تحول زبان فارسی و تحلیل آثار و انواع ادبی می پردازد. هدف اساسی در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ایجاد مهارت های کافی در زمینه های مختلف ادبی، بلاغی و دستوری در سطحی است که دانش‌آموختگان تدریجاً بتوانند در جنبه‌های مختلف زبان و ادبیات فارسی صاحب نظر و متخصص شوند.
دانش آموختگان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی قادرند علاوه بر تدریس در موسسات آموزشی در بخش‌های فرهنگی نظیر ویراستاری کتاب و وزارتخانه‌ها و موسساتی که به نوعی نیاز و ارتباط به زبان فارسی دارند از جمله رسانه‌های گروهی، مطبوعات، موسسات تألیف و ترجمه و امثال این‌ها به ایفای نقش بپردازند.
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان از سال 1376 با پذیرش 30 دانشجو آغاز به کار کرد. از مهر 84 به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام کرد و از سال 95 در مقطع ارشد در گرایش روایی و در سال 96 در گرایش ادبیات معاصر دانشجو پذیرش کرده است. این گروه با داشتن کادر علمی توانمند شرایط پذیرش دانشجو در مقطع دکترا را نیز دارد.انشالله درآینده نزدیک علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در گرایش‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان،ادبیات تطبیقی و ادبیات عامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

اطلاعات تماس:

آدرس: میدان 22 بهمن- دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن تماس: 31312343-034
 
کد پستی: 7718897111

مدیر گروه

زهرا سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۳

پست الکترونیک: z.sayyedyazdi AT vru.ac.ir

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

زهرا سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۳

پست الکترونیک: z.sayyedyazdi AT vru.ac.ir

نرگس باقری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: n.bagheri  AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد مهدی پورغلامعلی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۴

زهرا غریب حسینی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

رویین تن فرهمند
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۳

پست الکترونیک: r.farahmand  AT vru.ac.ir

مختار کمیلی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۳

پست الکترونیک: M.komaily  AT vru.ac.ir

محسن پورمختار
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۸

جلیل شاکری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: J.shakeri AT vru.ac.ir

سعید حاتمی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: Saeed.hatami  AT vru.ac.ir

حمید جعفری قریه علی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: jafari  AT vru.ac.ir