معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

درباره دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1380 با گروههای عمومی و معارف اسلامی (1370)، مدیریت صنعتی (1372)، زبان و ادبیات انگلیسی (1375)، حسابداری (1375) و زبان و ادبیات فارسی (1376) بصورت دانشکده ای مستقل در چارت سازمانی دانشگاه قرار گرفت. در سالهای بعد رشته های علوم قرآن و حدیث (1386)، علوم ورزشی (1386)، مطالعات ترجمه (1387)، زبانشناسی (1389)، فلسفه و کلام اسلامی (1389)، زبان و ادبیات عربی (1391)، آموزش زبان انگلیسی (1391)، معارف اسلامی و حقوق (1394) و نهج البلاغه (1395) ایجاد گردید. اکنون این دانشکده با 46 عضو هیات علمی، 232 دانشجو در 5 رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ، 62 دانشجو در یک رشته کارشناسی ارشد پیوسته و821 دانشجو در 7 رشته کارشناسی به فعالیت خود در تأمین نیروی انسانی متخصص برای خدمت به میهن اسلامی ادامه می دهد.

اطلاعات تماس:

آدرس: میدان 22 بهمن- دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 31312336 - 034

کدپستی: 7718897111

ریاست دانشکده

حمدالله راوند
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - دانشیار

پست الکترونیک: ravand AT vru.ac.ir

وب سایت

رؤسای قبلی دانشکده

نام و نام‌خانوادگی شروع فعاليت پايان فعاليت
دکتر عنایت الله شریف پور13801386
دکتر حمید جعفری13861389
دکتر طاهره احمدی پور13891391
دکتر اکبر عباسی باقریان پور13911393
دکتر حسین کامیاب13931397

کادر اداری دانشکده

نام و نام‌خانوادگیسمتاطلاعات تماس
دکتر حمدالله راوندرییس دانشکده03431312335
دکتر مرضیه کهنوجیمعاون دانشکده03431312329
مهندس امیر غفاربیگیکارشناس IT03431312377
خانم اعظم قربانیکارشناس آموزش و آزمایشگاه زبان03431312339
آقای محمد حسین کریمیانکارشناس آموزش03431312363
خانم فاطمه رفسنجانیمسؤول دفتر دانشکده03431312336

مدیران گروه‌های آموزشی

نام و نام‌خانوادگیگروه
دکتر رسول حامدنیامعارف اسلامی و عمومی
دکتر روح الله روزبهزبان و ادبیات انگلیسی
دکتر زهرا سید یزدیزبان و ادبیات فارسی
دکتر احمد قراییعلوم قرآن و حدیث
دکترعبدالرضا کاظمیعلوم ورزشی
دکتر اصغر سلیمی نوهفلسفه و کلام اسلامی
دکتر علی اکبر ملاییزبان و ادبیات عربی
دکتر آذر علی نژادمعارف اسلامی و حقوق

رشته های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

رشتهسال تأسیس
کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی1375
کارشناسی زبان وادبیات فارسی1376
کارشناسی علوم قرآن وحدیث1386
کارشناسی علوم ورزشی1386
کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی1389
کارشناسی زبان و ادبیات عربی1391
کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی1386
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات محض1386
کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی1395
کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارس گرایش ادبیات معاصر1396
کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث1391
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی1391
کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی1392
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق1394
کارشناسی ارشد نهج البلاغه1395