گروه علوم اقتصادی

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

معرفی گروه علوم اقتصادی

اين رشته از گرايش­های اقتصاد می­باشد که به کاربرد اصول اقتصادی از ديدگاه اسلامی می­پردازد و مباحث مختلف مطرح در دانش اقتصاد را با مبانی اسلامی مطرح می­کند و از سال 1396 بر اساس مصوبه کارگروه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری کليه گرايش­های اقتصاد در مقطع کارشناسی به علوم اقتصادی تغيير کرد و اين گرايش نيز در مقطع کارشناسی حذف و با عنوان علوم اقتصادی برنامه­ ريزی شده است.

چشم­ انداز
گروه علوم اقتصادی دانشگاه ولی­‌عصر (عج) رفسنجان در حال حاضر با يک گرايش در مقطع کارشناسی و يک گرايش در مقطع کارشناسی ارشد فعاليت می­کند و بر اساس برنامه­ ريزی­های به عمل آمده و ارتقاء همکاران در سالهای آتی در نظر دارد در دو رشته گرايش در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نمايد. 
تاریخچه
گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه ولی­‌عصر (عج) رفسنجان در سال 1386 در مقطع کارشناسی تأسيس شد و بعد از فارغ­التحصيل شدن دو دوره کارشناسی در سال 1390 مقطع کارشناسی ارشد را در گرايش برنامه­ ريزی اقتصادی راه ­اندازی کرد. در حال حاضر 7 نفر عضو هيأت علمی دارد که 6 نفر با درجه استادياری و يک نفر مأمور به تحصيل فعاليت می­کند. 
گرايش­ها:
کارشناسی: گرايش علوم اقتصادی
کارشناسی ارشد: گرايش برنامه ريزی سيستم­های اقتصادی
 
اطلاعات تماس با گروه :
آدرس: میدان 22 بهمن- دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان- دانشکده  علوم اداری و اقتصاد - گروه اقتصاد
کدپستی: 7718897111
تلفن: 03431312388

مدیر گروه

وحید فرزام
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد شهری و منطقه ای - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۲

پست الکترونیک: V.farzam AT vru.ac.ir

وب سایت

اعضای هیات علمی گروه علوم اقتصادی

سمیه کوچک‌زاده
سمت : كانديداي دكتري اقتصاد- مربي

عباس معمارزاده
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد انرژی - استادیار

پست الکترونیک: A.Memarzadeh AT vru.ac.ir

مسلم انصاری نسب
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد بین الملل - استادیار

پست الکترونیک:‌ M.Ansarinasab AT vru.ac.ir

داود محمودی نیا
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد پولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۳

پست الکترونیک: D.Mahmoudinia AT vru.ac.ir

امید ستاری
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد پولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۹

پست الکترونیک: o.sattari AT vru.ac.ir

علی اسکندری ­پور
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری سیاست و توسعه اقتصادی- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۸

پست الکترونیک: a.eskandaripour AT vru.ac.ir

 

وحید فرزام
سمت : هیات علمی گروه علوم اقتصادی
دکتری اقتصاد شهری و منطقه ای - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۲

پست الکترونیک: V.farzam AT vru.ac.ir

وب سایت