شماره تلفن‌های معاونت‌ها

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان