کمیته خیرین دانشگاه

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مشاور رئیس در امور خیرین و دبیر کمیته خیرین دانشگاه

دکتر محسن ارسلان
سمت : مشاور رئیس در امور خیرین و دبیر کمیته خیرین دانشگاه

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۵۶۹-۰۳۴