بسیج کارکنان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۲- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند مسابقه شماره۲ الف)طبق ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۱- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره۱  الف)کدام ...
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۱۱)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء یازدهم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در ...
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء یازدهم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء یازدهم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۱۰)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء دهم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در ...
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء دهم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء دهم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...
مسابقه کتابخوانی صعود چهل ساله (بسیج کارکنان)
مسابقه کتابخوانی صعود چهل ساله (بسیج کارکنان) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در مسابقه
مسابقه کتابخوانی صعود چهل ساله
مسابقه کتابخوانی صعود چهل ساله دوشنبه۲۷بهمن به صورت مجازی -سه برگزیده مسابقه هر نفر۱/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی دانلود فایل مسابقه
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۹)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزءنهم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در مسابقه
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء نهم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء نهم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۸)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزءهشتم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در مسابقه
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هشتم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هشتم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...