بسیج کارکنان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۹- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره ۹ ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۸- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره ۸ ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۷- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره ۷ ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۶- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره ۶  ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۵- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره۵ الف) ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۴- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره۴ الف)سوره ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۳- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره۳ الف) ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۲- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند مسابقه شماره۲ الف)طبق ...
مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۱- بسیج کارکنان)
مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان) به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند: مسابقه شماره۱  الف)کدام ...
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۱۱)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء یازدهم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در ...
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء یازدهم)
مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء یازدهم) بسیج کارکنان برگزار می کند:  مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی ...
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء۱۰)
مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان ( جزء دهم) برای شرکت در مسابقه روی پیوند زیر کلیک نمایید: شرکت در ...