گروه زبان و ادبیات عربی

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

معرفی گروه زبان و ادبیات عربی

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر آموزش زبان عربی، در راستای فهم متون و معارف اسلامی تاکید شده است،راه اندازی رشته زبان و ادبیات عربی، افقهای تازه ای را در برابر علاقه مندان به مفاهیم قرآنی و اسلامی گشوده است.رشته زبان و ادبیات عربی،از یک سو، به دنبال آشنا ساختن دانشجویان این رشته به متون ادبی تمامی دوره های ادبی عرب است.واز سوی دیگر، می کوشد از رهگذر پیوند تاریخی زبان و ادبیات فارسی و عربی،به بررسی تطبیقی اشتراکات و تفاوتهای موضوعی و فنی دو ادبیات یاد شده بپردازد.افزون بر موارد یاد شده، رشته زبان و ادبیات عربی به دنبال تربیت نیروی متخصص در امر ترجمه شفاهی و تحریری است.

چشم­ انداز
برخی از اهداف رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه ولی‌عصر(عج) عبارتنداز:تربیت نیروی متخصص در متون قرآنی و حدیث، همراه با تاکید بر جنبه ادبی قرآن،تربیت مترجم عربی،تربیت علمی متخصص در حوزه ادبیات تطبیقی به عنوان بحث ادبی روز،تعامل با کشورهای همسایه عربی زبان،تقویت بعد پژوهشی دانشجویان،شرکت اعضای گروه در همایشها، سمینارها و مجامع بین المللی،برپایی همایشها و کارگاهها در مسائل مربوط به زبان و ادبیات عربی. 
تاریخچه
 گروه زبان و ادبیات عربی در سال 1391،برای اولین بار در استان کرمان، در یک دانشگاه دولتی تاسیس گردید و با پذیرش 40 دانشجوی کارشناسی در دوره روزانه کار خود را آغاز کرد.در سال 1393، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، به رشته های این گروه افزوده شد.هم اکنون در حدود 200 دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند.این رشته با 5 عضو هیأت علمی استادیار، به صورت پویا و با نشاط به فعالیتهای علمی خود ادامه می دهد. 

آزمایشگاه های آموزشی
  آزمایشگاه زبان

آزمایشگاه های پژوهشی

گرایش ها
کارشناسی: زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد:زبان و ادبیات عربی

اطلاعات تماس با گروه :
آدرس: میدان 22 بهمن- دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن: 034-31312475
فکس: 034-31312336
کدپستی: 7718897111
ایمیلmj.asghari AT vru.ac.ir :

مدیر گروه

علی اکبر ملایی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۵

پست الکترونیک: a.mollaie  AT vru.ac.ir

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی

سید‌مرتضی صباغ جعفری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

پست الکترونیک: m.sabbagh AT vru.ac.ir

علی اکبر ملایی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۵

پست الکترونیک: a.mollaie  AT vru.ac.ir

رضا محمدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۰

پست الکترونیک: r.mohammadi  AT vru.ac.ir

وب سایت

اعظم شمس الدینی فرد
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۱

پست الکترونیک: a.shamsoddini   AT vru.ac.ir

وب سایت

محمدجعفر اصغری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۲

پست الکترونیک: mj.asghari  AT vru.ac.ir