افتتاحیه فراخوان ورونمایی از پوستر و تارنمای اینترنتی اولین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی

در تاریخ چهارشنبه یازده آبان افتتاحیه فراخوان ورونمایی از پوستر و تارنمای اینترنتی اولین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی با حضور دکتر داداش پور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسنایی رئیس دانشگاه هنر، دکتر ارژنگ معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر زمانی فرد معاون اداری مالی دانشگاه هنر، دکتر تقی زاده مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان و جمع کثیری از مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاههای سراسر کشور در سالن فارابی دانشگاه هنر برگزار گردید.