صفحه نخست » Uncategorized » ابلاغ خانم دکتر فاطمه نادری پاریزی-مدیر گروه معارف اسلامی

سرکار خانم دکتر فاطمه نادری پاریزی

سلام علیکم؛

احتراماً، حسب نامه شماره  ۴۰۰/۳/۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ معاون محترم آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه معارف اسلامی» منصوب می شوید. امید است با توکل بر خداوند بزرگ و بهره گرفتن از تجربیات همکاران دلسوز در انجام این مسئولیت موفق و مؤید باشید. توفیق روزافزون سرکارعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.

رضا رنجبرکریمی

رئیس دانشگاه