انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه ولی‌عصر(عج) به عنوان پژوهشگر برتر استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، دکتر عبدالرضا کاظمی به عنوان پژوهشگر برتر استان کرمان در گروه تخصصی علوم انسانی انتخاب شد. ایشان عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه ولی‌عصر(عج) است و دارای مرتبه علمی دانشیاری می‌باشد.