تمدید ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود


به اطلاع دانشجویان جدیدالورود دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان می رساند نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به ثبت نام غیر حضوری نشده اند، تاریخ ثبت نام غیر حضوری تا جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ تمدید میشود. این تاریخ آخرین فرصت جهت ثبت نام غیر حضوری است و دیگر تمدید نخواهد شد.