صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۱۹- بسیج کارکنان)

مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان)

به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند:
مسابقه شماره۱۹

الف- « کسانی که به خاطر پروردگارشان شکیبایی می کنند،و نماز را برپا می دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده ایم، در پنهان و آشکار،انفاق می کنند؛ و با خوبی ها ، بدی ها را از میان می برند؛ پایان نیک سرای دیگر از آن آنهاست» ترجمه کدام آیه سوره رعد می باشد؟

۱) آیه ۱۱   

۲) آیه ۲۱                                                           

۳) آیه ۲۲                   

۴) آیه ۲۸

ب-کدام آیه سوره نحل اشاره به این نکته دارد که در رسیدن به مقامات معنوی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؟

۱) آیه ۹۰               

۲) آیه ۹۱            

۳) آیه ۹۵                       

۴) آیه ۹۷

ج- آیه ۲۷ سوره اسرائ ، برادران شیاطین را چه کسانی معرفی می کند؟

۱) کسانی که اسراف می کنند                              

۲) کسانی که غیبت می کنند                                           

۳) کسانی که دروغ می گویند                                      

۴) کسانی که نماز نمی خوانند

” هر روز کاری دو برنده ” همکاران جواب مسابقه را به صورت یک عدد سه رقمی از چپ به راست بهمراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۳۲۹۰۱۸۶۹ پیامک نمایند.