مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان)

به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند:
مسابقه شماره ۱۷

الف- آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸ سوره مائده از زبان کدام پیامبر می باشد؟

۱) حضرت موسی (ع)                  

۲) حضرت عیسی(ع)                

۳)حضرت محمد (ع)                   

۴) الف و ب

ب- کدام گزینه در آیه ۱۵۲ و ۱۶۰ سوره انعام ذکر نشده است؟

۱) در سخن گفتن عدالت را رعایت کنید                          

۲) خداوند کار خیر شما را ده برابر پاداش می دهد

۳) از روی ظلم به مال یتیم نزدیک نشوید                         

۴) در جهاد؛ استقامت داشته باشید

ج- آیات ۱۹۴ و ۱۹۵ سوره اعراف دلیل چه چیزی می باشد؟

۱) باطل بودن پرستش بت ها                                       

۲) تسلط شیطان بر بعضی انسان ها                          

۳) جهنمی بودن منافقان                                               

۴) دوستی نکردن با فاسدان

” هر روز کاری دو برنده ” همکاران جواب مسابقه را به صورت یک عدد سه رقمی از چپ به راست بهمراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۳۲۹۰۱۸۶۹ پیامک نمایند.