مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان)

به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند:
مسابقه شماره ۱۶

الف – آیه ۱۳۰ و ۲۰۰ سوره آل عمران به تر تیب در مورد ……….. و ……..  می باشد؟

۱) ربا – صبر و استقامت           

۲) صبر – تقوا           

۳)نماز جمعه – تلاوت قرآن            

۴) ربا – نماز جماعت

ب- بر اساس آیه ۷۹ سوره نساء کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱) هر خوبی و نیکی که به شما می رسد از جانب خداست

۲) هر بدی که به شما می رسد از جانب خداست

۳) بدی هایی که به شما می رسد به خاطر اعمال خودتان است              

۴) خداوند گواه و شاهد اعمال انسان هاست

ج- «عدم دوستی با یهودیان و مسیحیان»«ولایت حضرت علی (ع)» و « دشمنی یهود با مسلمانان» به ترتیب در کدام آیات سوره مائده به آن اشاره شده است؟

۱) آیات ۵۱- ۵۵ و۸۲        

۲) آیات ۵۵ – ۵۱ و ۸۱        

۳) آیات ۳۹- ۵۱ و ۶۴                

۴) آیات ۵۱ – ۵۷ و۶۰

 

” هر روز کاری دو برنده ” همکاران جواب مسابقه را به صورت یک عدد سه رقمی از چپ به راست بهمراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۳۲۹۰۱۸۶۹ پیامک نمایند.