صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۱۵- بسیج کارکنان)

مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان)

به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند:
مسابقه شماره ۱۵

الف- «نماز را بر پا دارید و زکات را ادا کنید؛و (بدانید) هر کار خیری را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت» ترجمه کدام آیه سوره بقره می باشد؟

۱) آیه ۸۳                          

۲) آیه ۱۱۰                          

۳) آیه ۱۱۲                       

۴) آیه ۱۳۲

ب- کدام آیات سوره بقره به ترتیب در مورد شهدا و امتحان انسان هاست؟

۱) آیه  ۱۴۷ و ۱۴۸             

۲)آیه ۱۵۲ و ۱۵۳                 

۳) آیه ۱۵۴ و ۱۵۵               

۴) آیه۱۹۵ و ۱۹۶                           

ج- پیام و مفهوم آیه ۲۶۷ و ۲۶۸ سوره بقره چیست؟

۱) از اموال پاک و با ارزش خود صدقه بدهید                                         

۲)چیزهای بی ارزش و ناپاک را انفاق نکنید

۳) در هنگام انفاق کردن شیطان شما را از فقر می ترساند؛ فریب نخورید       

۴) همه موارد          

” هر روز کاری دو برنده ” همکاران جواب مسابقه را به صورت یک عدد سه رقمی از چپ به راست بهمراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۳۲۹۰۱۸۶۹ پیامک نمایند.