صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۱۴- بسیج کارکنان)

مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان)

به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند:
مسابقه شماره ۱۴

الف- آیه ۱۹ سوره حشر: « همچون کسانى نباشید که  …… فراموش کردند و خدا نیز آنها را به  ………….گرفتار کرد، آنها فاسقانند »

۱) خدا را – خود فراموشی         

۲) مردگان را – سختی          

۳) فقراء را – فقر          

۴) والدین خود را – مصائب دنیا

ب- با توجه به  آیه ۲۰ سوره مزمل کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱) به اندازه ای که برایتان ممکن است قرآن بخوانید     

۲) پیامبر و گروهی از مومنین قسمتی از شب را به نماز می ایستند      

۳) افراد مومن از لغو دوری می کنند          

۴) نماز به پا کنید و زکات و قرض بدهید

ج-آیات ۴ الی ۷ سوره ماعون چه کسانی را مذمت می کند؟

۱) کسانی که اهل نماز نیستند                         

۲) کسانی که اهل نماز هستند ولی در نماز خود سهل انگاری می کنند

۳) کسانی که کم فروشی می کنند                        

۴) همه موارد

” هر روز کاری دو برنده ” همکاران جواب مسابقه را به صورت یک عدد سه رقمی از چپ به راست بهمراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۳۲۹۰۱۸۶۹ پیامک نمایند.