صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۱۱- بسیج کارکنان)

مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان)

به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند:
مسابقه شماره ۱۱

الف- آیات ۲۸، ۳۰، و۷۰ سوره فرقان به ترتیب درباره ………… ، ………… و ……………. می باشد.

۱) دوست بد، مهجور بودن قرآن، ثمره توبه واقعی 

 ۲)دوست بد، حرام بودن غیبت، توبه

۳) توبه، ادای امانت، دوست بد   

۴)مهجور بودن قرآن، دوست بد، ثمره توبه واقعی

 ب- آیات ۷ الی ۱۳ سوره قصص داستان کدام پیامبر را بازگو می کند؟

۱) حضرت یعقوب (ع)   

 ۲) حضرت یوسف(ع)  

۳) حضرت موسی ( ع)   

۴) الف و ج

ج- کدام آیه درباره الگو بودن پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

۱)آیه ۶۹ سوره عنکبوت  

۲) آیه ۶ سوره روم  

۳) آیه ۳۹ سوره روم 

۴) آیه ۲۱ سوره احزاب

” هر روز کاری دو برنده ” همکاران جواب مسابقه را به صورت یک عدد سه رقمی از چپ به راست بهمراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۳۲۹۰۱۸۶۹ پیامک نمایند.