صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مسابقه پیامکی قرآنی(مسابقه شماره ۹- بسیج کارکنان)

مسابقه پیامکی قرآنی(بسیج کارکنان)

به مناسبت ماه مبارک رمضان بسیج کارکنان مسابقه پیامکی قرآنی برگزار می کند:
مسابقه شماره ۹

الف- از کدام آیه سوره یوسف فهمیده می شود توسل به اولیاء خدا جایز است؟

۱) آیه ۶۷  

 ۲) آیه ۸۶  

۳) آیه ۸۷   

۴) آیه ۹۷

ب-آیات ۶۸ و ۶۹ سوره نحل به چه چیزی اشاره می کند؟

۱) شیوه زندگی زنبور و خاصیت عسل   

۲) فقط به شیوه زندگی عسل

۳) کوه ها

۴) میوه های مختلف

 ج- وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر در کدام آیه سوره اسراء بیان شده است؟

۱) آیه ۲۳  

 ۲) آیه ۲۴   

۳) آیه ۳۶    

۴) الف و ب

” هر روز کاری دو برنده ” همکاران جواب مسابقه را به صورت یک عدد سه رقمی از چپ به راست بهمراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۳۲۹۰۱۸۶۹ پیامک نمایند.