صفحه نخست » اخبار و رویدادها » پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

بنا به اعلام ستاد شاهد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان؛ پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با مشارکت وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری _ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی _ آموزش و پرورش _ دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در نیمه اول تیرماه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌گردد. با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا و تغییراتی که در شیوه اجرایی برنامه‌های دانشگاهی به وجود آمده است، مراحل انتخاب دانشجویان ممتاز مطابق جدول زمان‌بندی ذیل انجام می‌گردد.

ردیف

عنوان

اقدام کننده

حداکثر تاریخ اقدام

۱

شناسایی دانشجویان ممتاز و دریافت مستندات

اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

۲

ارسال اسامی واجدین شرایط به دبیرخانه منطقه

اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه

۱۴۰۰/۰۱/۲۷

۳

تشکیل کمیته داوری در منطقه

دبیر منطقه

۱۴۰۰/۰۲/۰۵

۴

ارسال اسامی برگزیدگان منطقه به اداره کل سازمان

دبیر منطقه

۱۴۰۰/۰۲/۱۲

 

  1. با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان تحویل اسناد ومدارک توسط دانشجویان به صورت حضوری، لازم است کارشناسان ادارات شاهد و ایثارگر هر واحد دانشگاهی نسبت به شناسایی دانشجویان ممتاز آموزشی اقدام و پس از تماس با آنها نسبت به دریافت مستندات ایشان اقدام نمایند.(حداکثر تا ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹)
  2. مدارک دانشجویان واجد شرایط هر دانشگاه پس از بررسی اولیه در دانشگاه، جهت داوری به منطقه مربوطه ارسال می شوند.( حداکثر تا ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰)
  3. کمیته داوری با ریاست دبیر منطقه و عضویت ۴ نفر از مدیران شاهد و ایثارگر سایر دانشگاه های منطقه تشکیل می گردد.

تبصره: اعضای کمیته از میان مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه های مادر انتخاب شوند. مناطقی که فاقد دانشگاه های مادر هستند اعضای کمیته داوری از میان مدیران شاهد وایثارگر دانشگاه های منطقه انتخاب شوند.

  1. کمیته داوری منطقه ضمن بررسی پرونده ها، مطابق جدول ذیل نسبت به ارسال مدارک و مستندات دانشجویان دارای شرایط برتر اقدام نمایند.( تشکیل جلسه داوری حداکثر تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰)

 

گروه آموزشی

حداکثر تعداد دانشجویان معرفی از هر منطقه

مقطع

فنی مهندسی

علوم پایه

علوم انسانی

کشاورزی

هنر

حداکثر معرفی شدگان

کارشناسی

۱

۱

۱

۱

۱

۴ نفر

کارشناسی ارشد

۱

۱

۱

۱

۱

۴ نفر

دکتری

۱

۱

۱

۱

۱

۴ نفر

حداکثر معرفی شدگان

۳

۳

۳

۳

۳

۱۰

 

تبصره: حداکثر تعداد دانشجویان واجد شرایط معرفی شده از هر منطقه ۱۰ نفر از سه مقطع – گروه آموزشی مختلف باشد.( هر مقطع – گروه آموزشی حداکثر یک نفر معرفی گردد.)

  1. ارسال اسامی برگزیدگان واجد شرایط هر منطقه به همراه صورتجلسه کمیته داوری و مستندات علمی دانشجویان به اداره کل شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان حداکثر تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ می باشد. درضمن مناطقی که بعد از تاریخ فوق نسبت به ارسال اسامی اقدام نمایند دانشجویان منتخب منطقه در مرحله داوری نهایی قرار نخواهند گرفت.                              
فرم تقاضای شرکت در جشنواره                         فرم ارزش یابی            دستورالعمل اجرایی