صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هشتم)

مطالب مسابقه طرح قرآنی بشارت بسیج کارکنان (جزء هشتم)

بسیج کارکنان برگزار می کند:

 مسابقه از مفاهیم و مطالب قرآنی هر جزء 

هر جزء یک مسابقه و سه برگزیده کارت هدیه ۷۰۰هزار ریالی

هشتمین مسابقه جزء هشتم چهارشنبه ۱ بهمن ماه 

مطالب قرآنی در گروه واتساپ کارکنان یا در وب سایت قسمت پیوندها بسیج کارکنان در سایت دانشگاه وجود دارد.

  جهت اطلاع بیشتر با داخلی ۲۵۴۷ تماس حاصل فرمائید.

مطالب قرآنی جزء هشتم