صفحه نخست » اخبار و رویدادها » سلسله وبینارهای سواد رسانه

سلسله وبینارهای سواد رسانه

موضوع وبینار اول: ارائه راهکارهای عملی و نحوه مدیریت کودکان، نوجوانان و دانشجویان در فضای مجازی
(با نگاهی بر مهمترین نیازمندی های اساتید در بحث سواد رسانه جهت کاستن آسیب های موجود)
 سخنران: جناب آقای محسن مهدیان (سردبیر خبرگزاری فارس)

زمان: چهارشنبه ۲۴ دی

ساعت: ۱۸:۰۰

 لینک ورود به وبینار:
http://webinar.vru.ac.ir/basij