صفحه نخست » اخبار و رویدادها » قابل توجه همکاران محترم ودانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه همکاران محترم ودانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱-کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، اداری و مالی دانشگاه با توجه به بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ سازمان اداری و ‌استخدامی کشور و تائید و ابلاغ مقام عالی وزارت عتف، ازتاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ به مدت دو هفته، به صورت مجازی و به طریق دورکاری انجام خواهد شد.
 لازم است معاونین و مدیران مربوطه به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که همکاران وظایف و مسئولیت های خود را به نحو شایسته و به صورت مجازی انجام دهند.
حضور فیزیکی افراد در دانشگاه فقط با پیشنهاد مدیر مربوطه و با تایید معاونت مربوطه امکان پذیر است.
 
۲- کلیه فعالیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حاضر در دانشگاه از این تاریخ به مدت دو هفته متوقف خواهد شد به جز  موارد ضروری که امکان توقف فعالیت‌های عملی یا آزمایشگاهی به دلیل ماهیت کار امکان پذیر نباشد که در این صورت بنا به درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما به این گروه از دانشجویان اجازه ادامه کار و حضور در خوابگاه داده خواهد شد.