صفحه نخست » اخبار و رویدادها » قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل

قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل

تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان در این نیم‌سال  تحصیلی برای کلیه دانشجویان الزامی است.

چناچه دانشجویان شاغل به تحصیل در این نیم‌سال تا تاریخ ۹۹/۸/۱۵  نسبت به تکمیل کارنامه سلامت اقدام ننمایند از ثبت نام مقدماتی آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.

تکمیل کارنامه سلامت به صورت غیر حضوری می باشد و نیاز به مراجعه حضوری به درمانگاه دانشگاه نمی باشد.

لینک ورود جهت تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان: portal.saorg.ir

فایل راهنما۱        فایل راهنما۲       فایل راهنما ۳

 

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه

                               شماره تماس: ۳۱۳۱۲۰۷۸-۰۳۴ و ۳۱۳۱۲۲۱۷-۰۳۴