صفحه نخست » اخبار و رویدادها » کارگاه یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه (ویژه اعضای هیات علمی)

کارگاه یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه (ویژه اعضای هیات علمی)