صفحه نخست » اخبار و رویدادها » جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان

ضمن قبولی طاعات و عبادات در ماه ضیافت الهی، نظر به اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یک نهاد مسؤلیت پذیر در عرصه اجتماعی هم راستا با سایر اقشار مردم نقش غیر قابل انکاری در آگاهی بخشی و کمک به رفع این موضوع ایفا نموده اند، ضمن تشکر از مساعی ارزشمند و ماندگار به استحضار می رساند، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف در نظر دارد به منظور انسجام بخشی به دستاوردهای دانشگاهی و نیز پرهیز از اقدامات موازی طی مرحله چهارم پویش “زندگی، دست بازیگر توست ” با همکاری ۵ دانشگاه دیگر و نیز مشارکت عموم دانشگاهیان اعم از استادان، کارکنان و دانشجویان نسبت به برگزاری ” جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان” اقدام نماید.

جهت شرکت به لینک های ذیل مراجعه نمایید.

فراخوان جشنواره

فرم تقاضای شرکت در جشنواره