صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه در خصوص تشویقی فرزندان همکاران

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند روند تشویق فرزندان ممتاز طبق جداول زیر است

 

الف: تشویقی دانش آموزان

پایه کلاس

مبلغ تشویقی (هزار تومان)

ملاک ارزیابی

پایه کلاس

مبلغ تشویقی

(هزار تومان)

ملاک ارزیابی

اول

۸۰

بسیار خوب

هفتم

۱۷۰

معدل ۱۹ و بالاتر

دوم

۹۵

بسیار خوب

هشتم

۱۸۵

معدل ۱۹ و بالاتر

سوم

۱۱۰

بسیار خوب

نهم

۲۰۰

معدل ۱۹ و بالاتر

چهارم

۱۲۵

بسیار خوب

دهم (اول دبیرستان)

۲۱۵

معدل ۱۸/۵ و بالاتر

پنجم

۱۴۰

بسیار خوب

یازدهم (دوم دبیرستان)

۲۳۰

معدل ۱۸/۵ و بالاتر

ششم

۱۵۵

بسیار خوب

دوازدهم (سوم دبیرستان)

۲۵۵

معدل ۱۸/۵ و بالاتر

 

ب:  پذیرفته شدگان در دانشگاه‌های دولتی

مقطع قبولی

دوره

مبلغ تشویقی ( هزار تومان)

قبولی در مقطع کارشناسی ارشد

روزانه

۳۰۰

قبولی در مقطع دکترا

روزانه

۵۰۰

 

ج: رتبه‌های داوطلبان کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته

رتبه کشوری

مبلغ (هزار تومان)

۰     تا    ۹۹

۱۲۰۰

۱۰۰    تا    ۳۰۰

۹۰۰

۳۰۱      تا    ۱۰۰۰

۶۰۰

۱۰۰۱    تا    ۲۰۰۰

۵۰۰

۲۰۰۱   تا   ۳۰۰۰

۴۰۰

۳۰۰۱    تا   ۴۰۰۰

۳۰۰

۴۰۰۱    تا   ۵۰۰۰

۲۰۰

۵۰۰۱   تا   ۶۰۰۰

۱۰۰